Tuesday, October 21, 2008

Pengumuman

Salam semua,

Saya ditugaskan untuk membuat kajian tentang
"al-jihad fi al-Quran al-karim"

Sesiapa yang berminat untuk membantu saya dalam kajian ini boleh menghubungi saya di alamat e-mel: cthasliza@yahoo.com

Saudara/ saudari boleh membantu saya memberikan maklumat-maklumat berkenaan topik tersebut samada dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Arab/ Bahasa Inggeris


Sumber-sumber atau rujukan-rujukan samada:

- melalui laman web
- buku-buku/ tafsir-tafsir/ hadis-hadis beserta nama penulis-penulisnya
- apa-apa artikel beserta nama penulisnya-penulisnya
- video-video yang berkaitan serta nama penceramahnya


Topik-topik merangkumi:

makna jihad, skop-skopnya,
peranan dan kepentingannya dalam Islam,
ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis yang menyokong tentang jihad,
I'jaz bayani dan tasyri'i dalam ayat-ayat jihad


Segala kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.No comments: