Monday, February 28, 2011

Terjemahan: Tafsiran Ayat-Ayat al-Kursi, Oleh: al-Qaradhawi

Sumber asal:

http://www.facebook.com/profile.php?id=742445487#!/video/video.php?v=108241839252410&comments

Oleh: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

Terjemahan:

Kitab yang mengandungi al-asmaa’ al-husna (nama-nama Allah yang baik) dan sifat-sifatNya yang maha tinggi dan mengandungi pujian dan kehebatan Allah Azza wa Jalla dengan gaya bahasanya yang berbagai-bagai, kamu tidak akan dapatinya dalam mana-mana kitab di dunia ini iaitu kitab yang menghubungkan kamu dengan Allah, menghubungkan akal kamu dengan Allah, menghubungkan pemikiran dan perasaan kamu dengan Allah, menjadikan kamu sentiasa dengan Allah; suka, gerun, takut dan cenderung kepadaNya Ialah al-Quran al-Karim.

Ayat al-Kursi di dalamnya ada sepuluh ayat, semuanya memuji Allah. Ayat yang pertama ialah:

{لا إله إلا هو } (Tiada Tuhan melainkan Dia) iaitu menetapkan (memperkukuhkan) tauhid, tiada syirik bagi Allah, tiada bandingan dengan Allah yang mampu merosakkan kehidupan, mampu merosakkan benda-benda hidup, merosakkan segala kejadian dan syirik.

Manusia tidaklah berasa beban dengan pegangan tiada kewujudan Tuhan. Orang-orang mulhid ialah orang-orang yang mengingkari kewujudan Tuhan. Mereka ini pada setiap zaman dalam liputan sejarah tidaklah ramai. Tidak ramai yang mengingkari kewujudan Allah, namun yang menjadi masalah di sini ialah mereka yang mensyirikkan Allah dengan Tuhan selain Allah. Manusia menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah cakerawala, matahari, bulan, menyembah binatang, lembu…, ini berlaku di kalangan orang-orang Mesir zaman dahulunya, juga di kalangan orang-orang hindu sehinggalah sekarang. Begitu juga mereka menyembah pokok, menyembah sungai, menyembah bukit, menyembah syaitan, menyembah bermacam-macam lagi.

Masalah manusia ini meninggalkan Tuhan yang sebenar lalu menyembah Tuhan yang batil. Mereka mendakwa bahawa Tuhan itu boleh memberi syafaat (pertolongan) kepada mereka. Lalu datanglah agama, datanglah para nabi memberitahu dan memperkukuhkan tauhid.

{ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} (النحل: 36}, maksudnya: Dan sesungguhnya Kami bangkitkan Rasul pada setiap umat untuk menyeru manusia “Sembahlah Allah dan jauhilah Thaghut.”

{وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} (الأنبياء: 25}, maksudnya: Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahawasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka hendaklah kamu sekalian menghambakan diri kepadaKu.

{لا إله إلا الله } (Tiada Tuhan melainkan Dia)

Islam telah datang menetapkan tauhid, tidak sebagaimana agama lain sehinggakan tauhid itu disebut dalam azan pada setiap hari sebanyak lima kali, juga di dalam iqamah, dalam tasyahhud; asyhadu alla ilaha illallah, ketika dilahirkan manusia disambut dengan azan, diazankan pada telinga kanan bayi; أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ketika mengingatkan manusia: لَقٍّنُوْا موتاكم (bacakanlah kepada orang-orang yang mati itu) wahai orang-orang yang sentiasa beringat dengan menyebut la ilaha illallah. Manusia menyambut kehidupannya dengan tauhid dan mengakhiri kehidupannya jua dengan tauhid. Oleh itu ayat yang pertama dalam ayat-ayat al-Kursi ialah: الله لا إله إلا هو , tiada seorang pun yang menghambakan diri kepada selainNya dan tidak layak sesuatu ibadat itu seperti selainNya kerana Dia adalah Pencipta, Pemberi nikmat semuanya; kecil atau besar

{وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (النحل: 18) maksudnya: Dan sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak sekali-kali mampu menghitungnya.

{الله لا إله إلا هو الحي القيوم}

Ayat yang kedua ialah الحي القيوم (Yang Maha Hidup, Maha berdiri dengan sendiri (tidak bergantung kepada makhluk lain)). Tuhan ini bukanlah satu benda seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang Arab dan mereka berkata “Tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Tidak! Tuhan (yang sebenar) ialah yang hidup. Hidup yang bagaimana? Bukanlah seperti kehidupan kita; kehidupan yang mempunyai perkara-perkara tertentu seperti makan, bernafas, buang balik dan sebagainya. Namun, sesungguhnya kehidupan Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan kita semuanya tidak sama dengan sifat-sifat kita. DIA ada ilmu tetapi tidak seperti ilmu kita, DIA ada kudrat tetapi tidak seperti kudrat kita, DIA ada rahmat (kasih sayang) tetapi tidak seperti rahmat kita.

DIA adalah sesuatu (zat) yang berkaitan dengan ketuhanan. Hidupnya adalah kehidupan ketuhanan bukan seperti Tuhan berhala, bukan seperti Tuhan ahli-ahli falsafah. Ahli-ahli falsafah selalu mengenali Allah dengan penafian semata-mata. Mazhab Mu’tazilah dan selainnya mengambil pegangan ini. Mereka menyifatkan Allah dengan penafian. Allah tidak berjisim, tidak berbentuk, tidak zahir, tidak itu, tidak ini, sebenarnya apa? Mereka tidak menghuraikan perkara itu. Mereka menyatakan penafian bagi (kesempurnaan Allah) secara terperinci dan menetapkan (kekurangan) itu secara keseluruhan. Namun, di dalam al-Quran itu sebaliknya, iaitu penafian pada (kekurangan atau kecacatan) secara keseluruhan dan menetapkan (kesempurnaan nama dan sifat Allah) secara terperinci. [Tambahan: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kaedah tersebut sila rujuk laman:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=214764

Penafian secara mujmal (keseluruhan) itu sebagaimana firman Allah: ليس كمثله شيء dan لم يلد ولم يولد, padanya ada ithbat (penetapan) iaitu ithbat pada nama-nama Allah. Ithbat kehidupan bagi Allah Azza wa jalla ialah ithbat al-Qayyumiyyah (Yang Maha berdiri dengan sendiri, Maha menjaga makhlukNya). Qayyumiyyah ialah shighah mubalaghah sebagaimana yang diperkatakan oleh ulama' lughah (bahasa), bahawa DIAlah yang mengadakan sesuatu, menjaga manusia, menjaga segala kehidupan di langit dan di bumi,

{ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره} (الروم: 25} maksudnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah berdirinya langit dan bumi mengikut kehendakNya. Setiap perkara itu wujud dengan kehendakNya. Dia mengetahui semua perkara,

{يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها} (سبأ: 2}, maksudnya: Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya.

Dia yang Maha berdiri dengan sendiri itu bukanlah seperti Tuhan ahli-ahli falsafah, bukan seperti Tuhan Aristotle di kalangan orang-orang Yunani. Aristotle ialah Tuhan yang tidak memerintah alam ini. Dia adalah Tuhan yang kenal dirinya sahaja, yang memerhatikan tentang dirinya sahaja, tidak tahu pun tentang alam ini, tidak mentadbir dan tidak memerintah apa-apa pun. Sebab itulah ahli falsafah Wilbur Wran ada berkata:

“Wahai Tuhan Aristotle, Tuhan yang lemah, yang tidak tahu sesuatu di dunia ini, yang tidak mentadbirnya. Sesungguhnya dia seperti Raja Inggeris yang memiliki dan tidak dapat memerintah.” Tuhan apa macam ni? Tapi Tuhan (kita) ini ialah Tuhan al-Quran. Lain! Yang Maha Hidup, Maha Berdiri dengan sendiriNya. Ini adalah nama yang disebut di dalam al-Quran sebanyak tiga kali. Di dalam ayat ini atau di dalam surah aal-‘Imran dan dalam surah Toha:

{وعنت الوجوه للحي القيوم} (طه: 111}, maksudnya: Dan tunduklah semua muka (dengan merendah diri) kepada Tuhan Yang Maha Hidup, Maha Berdiri dengan sendiri, yang sentiasa mengurus makhluk-makhlukNya.

{لا تأخذه سنة ولا نوم} (DIA tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur)

Dan di antara tanda-tanda kesempurnaan sifatnya yang maha hidup dan kesempurnaan sifatnya yang maha berdiri dengan sendiri dan menjaga segala makhlukNya ialah tidak ada padaNya kekurangan sebagaimana manusia selalu ditimpa kekurangan seperti lupa dan lemah. Mereka perlukan tidur. Manusia, pasti akan datang kepadanya waktu tidur, tetapi Allah Taala tidak mengantuk dan tidak tidur. As-sinah ialah permulaan rasa mengantuk. Bilamana tidur datang menyelubungi manusia dan bila mereka tenggelam di dalamnya maka mereka lupa segala perkara di sekelilingnya. Allah Taala tidak pernah lupa pada makhluk ini; langit, bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, cakerawala, DIA tidak lupa walaupun sekelip mata dan DIA tidak pernah tidur dan tidak layak bagiNya untuk tidur.

{له ما في السموات وما في الأرض} (MilikNyalah segala apa yang ada di langit dan di bumi.)

Setiap perkara di dunia ini adalah kepunyaan Allah Taala, milikNya dan dibawah kekuasaanNya. DIAlah memiliki dan DIAlah Raja yang menguasai sebagaimana kita sebut di dalam surah al-Fatihah (مالك يوم الدين) dan juga ملك يوم الدين). DIA di alam akhirat nanti sebagaii Pemilik dan juga sebagai Raja, DIAlah di dunia sebagai Pemilik dan juga sebagai Raja pemerintah. Tidak ada di sana seorang pun yang mampu mengatasinya. BagiNyalah segala apa yang terdapat di langit dan di bumi dan milikNya jualah sesiapa sahaja di langit dan sesiapapun di bumi.

Kalimah (ما) biasanya dalam Bahasa Arab digunakan untuk perkara yang tidak berakal dan (مَن) untuk yang berakal, tetapi apabila disebut [ما في السموات] meliputi perkara yang berakal dan yang tidak berakal. Maka milikNyalah apa-apa yang di langit dan yang di bumi sehinggakan apa-apa yang ada selepas langit dan bumi sekalipun. Dalam sesetengah hadis, Nabi SAW ketika bangun dari rukuk Baginda menyebut: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد .. Ada juga perkara selain langit dan bumi. Milik Allah juga semua perkara ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasiNya, tidak ada sekutu bagiNya di dalam pemerintahanNya. {ولم يكن له شريك في الملك}

{له ما في السموات وما في الأرض}

DIA juga membuat sesuatu apa yang dikehendakiNya, memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, mencabut (membinasakan) kerajaan di tangan sesiapa yang dikehendakiNya, DIA mampu memuliakan sesiapa yang dikehendakiNya dan menghina sesiapa yang dikehendakiNya. Alam ini adalah milikNya, DIA lah yang mengatur, memberi, menegah, menjatuhkan, mengangkatkan, memuliakan, menghinakan. MilikNyalah segala perkara di langit dan apa-apa perkara pun di bumi ini.

الله أعلم بالصواب


Sekian.

Disediakan oleh:

Siti Hasliza Binti Mat Yusoff,

Amman, Jordan.


27 Februari 2011M = 24 Rabi'ul Awwal 1432H


Monday, February 21, 2011

Tuesday, February 15, 2011

Terjemahan: Hukum Menyambut Hari Maulidur Rasul SAW (Siri 1)

Terjemahan:

Sebelum kita memulakan pelajaran baru, saya ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul SAW buat diri saya dan kamu semua, yang mana Allah Taala telah memuliakan kita dengannya buat kali yang kedua dan kita pohon pada Allah Taala agar memberi petunjuk kepada dunia kita dunia Arab dan Islam untuk menyambut hari maulid ini dengan sambutan yang diredhai oleh Rasululah SAW dan kita menjadikannya sebagai wasilah untuk mengumpul ucapan-ucapan dan menyelesaikan isu-isu kefasadan dan pergolakan yang timbul dalam masyarakat Islam.

Malangnya, kita telah lupa atau buat-buat lupa pada sabda Rasulullah SAW: “Jangan ada yang kembali selepas kewafatanku nanti kepada kekufuran, sebahagian dari kamu memukul dan membunuh sebahagian yang lain.”

Selain itu, banyak berlaku dalam menyambut perayaan ini pada setiap tahun, perdebatan yang terjadi –malangnya- di kalangan sebahagian dari saudara kita tentang pensyariatan sambutan memperingati Maulid Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kamu tahu, di sana ada yang menetapkan bahawa merayakan hari Maulidur Rasul ini tidak disyariatkan dan mereka lebih suka melakukan perdebatan yang panjang dengan masayarakat dan menyatakan kepada orang ramai tentang percanggahan mereka dengan perayaan ini. Ramai juga yang bertanyakan saya tentang perkara ini dan saya tidak dapat tidak perlu menjawabnya. Saya kata bahawa :

Perdebatan ini selalu berulang, kemudian berulang, kemudian berulang lagi pada setiap tahun. Orang yang melontarkan perkara ini bukanlah nak sangat mencapai kepada perkara yang sebenar, bahkan untuk kepentingan dirinya sahaja, iaitu mereka yang menetapkan bahawa menyambut Maulid Rasulullah tidak disyariatkan, kalaupun turunnya ayat-ayat al-Quran dan kalaupun Rasulullah SAW dibangkitkan lagi dan baginda berkata: Ianya disyariatkan nescaya mereka itu akan katakan tidak disyariatkan juga.

Natijah daripada perdebatan ini hanyalah sia-sia dan seumpamanya, dan paling penting mereka ini hendaklah meninggalkan perdebatan dan berpuas hati dengan orang-orang yang berijtihad serta pandangan mereka, bahawa sambutan memperingati Maulidur Rasul tidak ada dan kita juga orang-orang yang berijtihad dan kita berpandangan bahawa ia ada dan dibolehkan. Tamatlah kemusykilan.

Betapa banyak perkara khilaf yang ada padanya telah diijtihadkan dan didapati hukum bagi masalah ini begini, dan yang lain pula telah berijtihad dan mendapati hukumnya begini. Ahli-ahli ijtihad menyambut ijtihad saudara-saudara mereka, dan mereka yang lain pula juga menyambut ijtihad saudara-saudara mereka yang lain. Kalaulah di kalangan kita sekarang berpegang pada adab khilaf sebagaimana ulama’ kita yang terdahulu berpegang kepada adab dalam kekhilafan nescaya tenanglah kita.

Namun, mereka ini tetap inginkan pertelingkahan pada setiap masa dan mengajak pemuda-pemuda untuk mengadakan perdebatan yang tiada kesudahannya tentang topik ini. Perkara ini mendorong kita untuk memberikan saudara-saudara kita maklumat yang berfaedah dalam melakukan perdebatan.

Secara ringkasnya, kita katakan bahawa memperingati hari Maulidur Rasul adalah dibolehkan (masyruu’) dengan syarat perayaan tersebut tidak membabitkan perkara-perkara yang haram. Berkumpul mengingati sifat-sifat Rasulullah, perkara-perkara yang membawa kita kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW tanpa adanya perkara –perkara yang haram di dalam majlis, kita kata bahawa ini disyariatkan.

Bukti kepada perkara tersebut ialah Nabi SAW menyambut hari memperingati Nabi Musa AS yang terselamat dari fir’aun. Setelah baginda mengetahui bahawa hari yang Allah Taala selamatkan Sayyidina Musa dari fir’aun iaitu pada hari yang ke-10 pada bulan Muharram, baginda menyambutnya. Baginda juga menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh mereka yang tidak berpuasa agar menahan diri dari makan pada sebahagian waktu siang kerana menyambut perayaan tersebut. Baginda juga bersabda setelah mengetahui bahawa orang-orang Yahudi juga merayakannya, : Kita lebih utama dengan Nabi Musa dari mereka.

Jika harus bagi kita merayakan Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari fir’aun kerana mengikuti Rasulullah, tidakkah harus bagi kita memperingati hari kelahiran baginda, insan yang telah dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam?! Jelas! Dan ini juga terdapat dalam sahih Muslim dan lainnya. Kemudian, dalam sahih al- Bukhari dan lainnya juga ada menyatakan bahawa nabi SAW menjadikan hari Isnin sebagai hari puasa. Ditanyakan kepada baginda sebab puasanya itu, maka baginda menjawab ia adalah hari yang aku dilahirkan, iaitu Nabi SAW merayakan hari kelahirannya dengan cara ini. Oleh itu, kita katakan bahawa harus menyambut hari Maulid Rasulullah SAW.

Bagaimana pula kita ingin merayakan hari tersebut?

Kita rayakan perayaan ini dengan apa-apa perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Berhimpun untuk mendengar sifat-sifat mulia Rasulullah dan akhlak baginda yang tinggi, tidakkah ia dikatakan zikir?! Berkumpul untuk memuji Rasulullah dan menerangkan sifat-sifatnya, tidakkah ia dikatakan mendekatkan diri kepada Allah?! Sudah tentu sekali! Berkumpul untuk berdoa pada hari ini agar Allah menghimpunkan sekalian orang-orang Islam, menambahkan keakraban kepadaNya dan kita berjanji untuk memperbaharui bai’ah kita kepada Rasulullah SAW pada hari kelahirannya yang masyhur ini, tidakkah ia menambahkan keakraban kita?! Bagaimana kita menyambutnya? Beginilah!

Sekali lagi saya katakan dengan syarat majlis tersebut tidak ada perkara-perkara yang haram. Sebahagian negara mengadakan Maulid ini dengan percampuran antara lelaki dan perempuan. Tidak! Kita tidak begini. Ini haram, jelas! Haram tetap haram. Kita bercakap tentang sambutan mengingati Rasulullah dengan amalan-amalan dan aktiviti-aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada Allah.

Baiklah, sila ingat apa yang saya ingin perkatakan pada kamu ini. Akan ada sebahagian dari saudara kita berkata begini: Tapi nabi SAW tidak buat sambutan ini. Tidak mengumpulkan para sahabat untuk menyambut hari kelahiran baginda pada setiap tahun, di majlis atau masjidnya atau di mana-mana tempat. Menyuruh sahabat untuk bernasyid dan sebahagiannya pula menyampaikan ucapan-ucapan, tak ada pun. Beginilah mereka akan katakan. Jadi, apa jawapannya?

Jawapannya begini: Qaedah usul dan fiqh menghimpunkannya, sila hafaz wahai saudara-saudara sekalian. “Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi al-Mustafa SAW bukanlah menjadi dalil bahawa baginda mengharamkannya. Ini adalah kaedah yang makruf (diketahui umum)…"

Sekian.


Disediakan oleh:

Siti Hasliza Binti Mat Yusoff

Sweileh, Amman, Jordan.

14 Februari 2011

11 Rabi'ul Awwal 1432H


Doa as-Syeikh Muhammad Jibreel di MedanTahrir

Kejatuhan Hosni Mubarak: Campur Tangan Allah SWT: YAB TG Nik Abdul Aziz Nik Mat

Saya pernah belajar di Mesir. Empat tahun saya peruntukkan dari usia muda saya untuk menimba ilmu di bumi ambiya tersebut. Orang-orang Mesir saya lihat begitu ramah dan mesra terutama dengan tetamu asing. Alhamdulillah, banyak pengalaman yang saya timba di sana untuk dibawa pulang ke tanah air.

Hari ini, rejim Hosni Mubarak jatuh tersungkur. Pandangan saya, ia benar-benar merupakan kuasa Allah SWT. Nampak sangat berlakunya campur tangan Allah SWT di dalam menjatuhkan rejim ini. Siapa yang menyangka Dataran Tahrir boleh memuatkan tiga juta manusia untuk mendesak Hosni Mubarak berundur? Jika di Padang Arafah, musim haji terakhir baru-baru ini mencatat kehadiran jemaah yang wukuf seramai 2.7 juta orang (angka rasmi), di Dataran Tahrir rupa-rupanya lebih ramai daripada itu. Siapakah yang mengerah mereka jika tidak naluri mereka sendiri yang digerakkan oleh Allah SWT? Mereka berkampung selama 18 hari tanpa terjamin urusan makan minum dan pengurusan seharian semata-mata untuk memastikan matlamat mereka tercapai. Pastinya ia terhasil ekoran perasaan tidak puas hati yang telah sekian lama terpendam. Tanpa peluru dan tanpa senjata, mereka akhirnya berhasil menjatuhkan Mubarak.

Mesir menyaksikan sejarah penindasan kepada para ulama yang begitu lama. Jauh sebelum itu, musuh Allah SWT yang bernama Firaun sendiri pernah ditenggelamkan oleh Allah SWT. Firaun yang mengaku dirinya tuhan ditenggelamkan di laut setelah Allah SWT membenarkan Nabi Musa bersama pengikutnya melalui laut sama yang telah dibekukan sepanjang lebih kurang 40km. Yakinlah, kuasa Allah SWT mengatasi segala-galanya. Allah SWT yang pernah membekukan lautan untuk Nabi Musa itulah juga yang telah menjadikan api menjadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Dialah juga yang telah menyelamatkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah dari dikesan oleh special branch Quraisy. Maka, pelikkah jika Allah SWT boleh menjatuhkan mana-mana kerajaan pada hari ini dengan kuasaNya?

Sayangnya, musuh Allah SWT tidak pernah belajar dari sejarah. Sekali lagi kesilapan Firaun diulangi oleh pemerintah Mesir dengan membunuh para ulama. Almarhum Syeikh Abdul Qadir Audah, Almarhum Syed Qutb dan ramai lagi para ulama terkorban di bumi Mesir hasil kezaliman pemerintah Mesir. Demikian juga ulama yang terpaksa keluar dari Mesir seperti Syeikh Yusuf al-Qaradawi ekoran keselamatan yang sentiasa terancam oleh polisi kerajaan Mesir.

Harapan saya, rakyat Mesir akan mendapat pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Datuk Bentara Setia Tuan Guru

Nik Abdul Aziz bin Nik Mat,

Menteri Besar Kelantan.


Bertarikh : 10 Rabiul Awwal 1432H bersamaan 13 Februari 2011M


Sunday, February 13, 2011

Perutusan Maulidur Rasul 1432H: YAB TGNA

Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan kita keizinan untuk terus berada di dalam bulan Rabiul Awwal untuk tahun ini. Rabiul Awwal sebagaimana yang kita maklum merupakan bulan di mana umat Islam khususnya di Malaysia menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sekalipun seringkali saya ulangi, peristiwa kelahiran baginda Rasulullah SAW tidaklah sebesar peristiwa perlantikan baginda sebagai rasul kerana kelahiran adalah peristiwa yang berlaku kepada semua manusia. Namun tidaklah dinafikan bahawa pada bulan inilah umat Islam keseluruhannya memperbaharui kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW dengan mengadakan majlis-majlis maulud di sana sini khususnya di negara ini.

Sehubungan dengan itu, sukalah saya mencadangkan agar pengisian Maulidur Rasul pada tahun ini menumpukan kepada isu-isu semasa yang sedang berlaku di sekitar umat Islam pada hari ini. Topik-topik semasa ini perlu diketengahkan memandangkan al-Quran sendiri yang merupakan sumber hokum di dalam Islam diturunkan selama 23 tahun. Tujuan penurunan al-Quran selama 23 tahun ini tidak lain hanyalah bertujuan untuk menyesuaikan penurunan ayat-ayatnya dengan senario semasa yang sedang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Kedua, para penceramah perlulah mengingatkan masyarakat umat Islam bahawa dunia ini milik Allah SWT. Setinggi manapun pangkat yang kita miliki, kita hanyalah penumpang di bumi Allah SWT. Sebagaimana kita menumpang di rumah orang lain, kita tidak bebas melakukan perkara yang kita ingini jika tidak dengan persetujuan tuan rumah. Di bumi ini, kita hanya boleh melakukan perkara yang dikehendaki oleh Tuan Punya bumi iaitu Allah SWT. Justeru, tidak ada kuasa yang akan kekal selama-lamanya melainkan kuasa Allah. Di Mesir dan Tunisia, kita baru menyaksikan kebangkitan besar-besaran rakyat menentang kuasa rejim yang berkuasa begitu lama menunjukkan bahawa setiap penguasa pasti akan menemui saat di mana kuasa mereka akan diambil balik oleh Allah SWT.

Ketiga, saya berharap agar ditonjolkan kehebatan Rasulullah SAW sebagai pentadbir negara. Baginda mentadbir negara Islam Madinah dengan mengutamakan pembersihan kalbu terlebih dahulu. Sebagai seorang ahli politik yang dipandu oleh Allah SWT, baginda tidak meletakkan agenda pembangunan fizikal sebagai agenda utama sehingga mengenepikan pembangunan rohani. Justeru, kita boleh menyaksikan bagaimana sepanjang 10 tahun baginda menjadi ketua negara Islam Madinah, hanya sebuah sahaja bangunan yang didirikan iaitu masjid baginda sendiri. Ini kerana, baginda membangunkan hati dan roh. Lahirlah generasi sahabat yang hebat hasil dari tarbiyyah dan asuhan baginda. Melalui asuhan inilah, manusia mengenali halal, haram, dosa, pahala, syurga dan neraka. Hakikatnya, pembangunan modal insan yang kini disebut-sebut semula oleh sebahagian daripada kalangan kita telah lama disebut oleh Allah SWT yang bermaksud :

“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, apabila dia merasakan dirinya cukup (sebagai satu penyakit qalbu). Sekali-kali tidak, (penawarnya ialah meyakini) sesungguhnya kamu akan kembali kepada tuhanmu. – Surah al-Alaq, ayat 1-7.

Perhatikanlah ayat-ayat di atas yang mengulangi perkataan al-insan yang bermaksud manusia sebanyak tiga kali. Inilah aspek yang perlu diberikan keutamaan pada hari ini. Apabila pembangunan insan dilaksanakan mengikut acuan Islam, tidak akan berlaku lagi budaya khianat, pecah amanah, salah guna kuasa dan sebagainya di kalangan rakyat termasuklah pemimpin. Masyarakat pula khususnya remaja yang terdidik dengan rasa takut terhadap azab Allah SWT akan menjauhi pergaulan bebas, zina, sumbang mahram, buang bayi dan sebagainya. Sekalipun perbuatan-perbuatan dosa ini tidak diketahui oleh manusia, ia tetap dihitung oleh Allah SWT. Inilah kejayaan asuhan Rasulullah SAW dan ini terbukti apabila pernah seorang wanita datang kepada baginda mengaku bahawa dirinya telah berzina serta memohon untuk dihukum hudud dengan segera ekoran ketakutannya menghadapi azab Allah SWT di akhirat kelak. Agenda pembersihan kalbu seperti inilah yang langsung tidak ada di dalam sistem sekular. Sekular yang hanya mengutamakan pembangunan fizikal semata-mata pastinya tidak akan berbicara walaupun sepatah mengenai pembersihan kalbu.

Keempat, perlulah diingatkan bahawa Islam datang selari dengan fitrah manusia. Maulidur Rasul ini perlulah dijadikan satu kesempatan untuk menonjolkan kebaikan Islam kepada non muslim khususnya bukan hanya melalui perarakan besar-besaran sahaja tetapi juga melalui nilai-nilai Islam yang bersesuaian dengan fitrah semulajadi manusia. Islam melarang perkara-perkara munkar yang sememangnya tidak diterima oleh fitrah manusia. Mencuri, merompak, berzina, rasuah, pecah amanah, khianat dan semua perkara yang dilarang oleh Islam hakikatnya juga tidak diterima oleh fitrah manusia. Demikianlah juga perkara-perkara makruf yang digalakkan oleh Islam juga pada hakikatnya diakui oleh fitrah manusia sebagai perkara-perkara yang baik.

Akhir kata, saya mengharapkan sambutan Maulidur-rasul pada kali ini benar-benar memberikan manfaat untuk semua khususnya di dalam meningkatkan kefahaman kita kepada Islam yang syamil (komprehensif) yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW.

Sekian.


YANG AMAT BERHORMAT DATUK BENTARA SETIA

HAJI NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT

Bertarikh : 7 Rabiul Awwal 1432 bersamaan 10 Februari 201


[Sumber: Facebook YAB Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat]