Wednesday, June 18, 2008

Wajarkah Pelajar Universiti Berpolitik?


Islam satu agama yang syumul, satu tatacara hidup yang komprehensif yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia samada dari sudut aqidah, ibadah, sosial, politik, muamalah, munakahah dan sebagainya. Ini kerana Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajar dan mentarbiyyah manusia demi kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. "Tidaklah Kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam."

Kita selalu mendengar persoalan dari sebahagian masyarakat kita bahawa "wajarkah pelajar universiti itu berpolitik?", "bolehkah politik disebarkan dalam sesebuah universiti?, "apa hukum berpolitik?" dan sebagainya. Soalan-soalan sebegini menjadikan saya hairan dan kekok dengan keadaan masyarakat kita sekarang. Ini kerana kehidupan kita yang tidak mempraktikkan Islam secara menyeluruh menjadikan kita kurang faham tentang Islam.

Politik merupakan satu cabang kehidupan manusia. Meninggalkan politik bermakna meninggalkan satu bahagian dalam kehidupan kita yang dituntut oleh Islam, samada seseorang itu bergelar pelajar sekolah, pelajar universiti, staf kerajaan atau swasta, orang awam, orang kampung dan sebagainya perlu berpolitik dengan politik Islam. Jadi, persoalan wajar atau tidak wajar berpolitik seharusnya tidak timbul dalam kehidupan seseorang.

Bila kita bercakap tentang politik, ramai di kalangan kita memikirkan tentang pemerintahan negara. Sebenarnya ilmu politik Islam itu amat luas. Ia mencakupi banyak ruang kehidupan kita sebagai seorang Islam, termasuklah urusan pentadbiran keluarga, sekolah, pentadbiran kampung, universiti, pejabat-pejabat dan termasuklah juga pentadbiran negara.

Setiap manusia yang mengaku beragama Islam, yang beriman kepada Allah pasti sentiasa memuji dan memujaNya dengan menghambakan dirinya kepada Tuhan yang mentadbir alam ini. "Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam". Upacara penghambaan diri kita ialah dengan tunduk dan patuh pada perintah Allah sekalipun kehendak kita bercanggah dengan kehendak Allah, dan juga meninggalkan segala laranganNya sekalipun larangan tersebut amatlah kita cenderung untuk melakukannya. Jadi, biarlah kita berpolitik atau mentadbir setiap urusan pentadbiran mengikut acuan yang diberikan oleh Islam.

Berbicara tentang politik juga amatlah sensitif bagi mereka yang kurang jelas tentang kesyumulan Islam. Begitu hebat 'alghazwul fikri' (perang saraf) yang dibuat oleh penentang-penentang Islam sehinggakan terpahat dan terpacak dalam benak masyarakat kita hari ini dengan frasa 'politik lain agama lain'.

Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan ahli politik yang hebat dan bijak dalam mengatur strategi-strategi pentadbirannya samada dalam pentadbiran keluarga, masyarakat dan negara sehinggakan pemikir-pemikir barat mengakui kebijaksanaan Nabi yang tiada tandingannya. Pemikiran Nabi SAW bukanlah hanya sekadar pemikiran 'tok lebai' atau 'ustaz' yang kita faham pada hari ini, iaitu sekadar mengajar ilmu fiqh, ilmu tajwid dan seumpamanya, bahkan lebih dari itu, yang mana baginda merupakan seorang pemimpin atau ahli politik yang berkaliber dan berwawasan tinggi dengan misi dan visi perjuangannya yang diutus oleh Allah sebagai model kepada semua manusia di muka bumi ini.

Kebijaksanaan baginda dalam menguruskan urusan kehidupan ini memang diakui dan diiktiraf oleh semua. Ini kerana baginda SAW tidak mempelajari sesuatu ilmu dengan sesiapa sahaja, bahkan secara langsung mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril AS. "Katakanlah wahai Muhammad: sesungguhnya aku seorang manusia seperti kamu (manusia yang lain) yang diwahyukan kepadaku...".

Ramai di kalangan kita juga, bila menyebut tentang politik mereka memahaminya sebagai sebuah parti politik bagi pihak-pihak tertentu. Dalam sesebuah negara demokrasi seperti Malaysia, parti politik perlu ditubuhkan untuk memegang tampuk kerajaan. Mana-mana parti yang menang dalam Pilihan Raya Umum akan dapat memerintah kerajaan Malaysia berpandukan kepada dasar-dasar atau arah tuju sesebuah parti masing-masing. Parti-parti politik ini merupakan satu platfom, wadah atau juga boleh dikatakan sebuah bekas untuk meletakkan dasar perjuangan atau prinsip masing-masing dalam mentadbir negara. Parti-parti juga merupakan kulit atau hiasan luaran sahaja, manakala isinya ialah dasar-dasar yang diperjuangkan yang menjadi asas yang utama, yang akan mencorak dan membentuk sesebuah kerajaan.

Oleh itu tidak dapat tidak, bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah SWT perlu berada di dalam sesebuah parti atau pertubuhan yang berdasarkan kepada dasar-dasar yang dikehendaki Tuhan pencipta kita, agar mereka yang memimpin parti tersebut dapat melaksanakan perintah Tuan Empunya alam ini iaitu Allah SWT. Tak kiralah samada parti yang melaksanakan dasar-dasar Islam itu ialah PAS atau PIS atau PUS, UMNO atau UMNA atau UMNI, yang penting ialah perlu merealisasi dan mempraktikkan agama Allah dalam kerajaan kita ini.

Begitu juga dengan pentadbiran-pentadbiran bawahan yang lain, yang telah saya sebutkan tadi seperti pentadbiran sekolah, universiti, pentadbiran kampung serta persatuan-persatuan atau mana-mana jamaah perlu ditadbir dengan poltik Islam, perlu dipimpin oleh mereka yang ingin mendaulatkan Islam agar pentadbiran mereka selari dengan piawaian yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan kod-kod yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadith. Ini kerana jika kita enggan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Tuan Empunya alam yang Maha Agung ini, pasti kita akan di 'tampar' dan di 'sepak' olehNya yang bersifat dengan sifat al-qahhar, al-jabbar dan al-mutakabbir. Kita sebagai kuli atau hamba Allah yang kerdil, yang hanya menumpang duniaNya wajib taat pada 'rules n regulations'Nya yang amat tepat dan selamat untuk kita semua.

Akhir kalam, kita sebagai pelajar universiti yang berwawasan jauh, marilah sama-sama kita masuk ke dalam tatacara hidup Islam keseluruhannya tanpa mengenepikan mana-mana ruang kehidupan agar kita diberi rekod yang cemerlang serta 'pointer' yang terbilang oleh Allah SWT.No comments: