Sunday, June 7, 2009

Peranan Ulama dalam Era Globalisasi

Oleh: Hj. Abdul Ghani Samsudin
Yang Dipertua
Persatuan Ulama’ Malaysia
5 Julai 2003

Untuk menghuraikan peranan ulama’ dalam konteks globalisasi tentulah memerlukan kefahaman yang mendalam tentang maksud termenilogi perkataan berkenaan. Tanpa kefahaman yang saksama tentang perkara ini lakaran tentang peranan itu sendiri akan menjadi kabur dan mungkin menyimpang. Justeru al-Hukm ‘ala-syai’ far’un ‘an Tasauwurihi. Penilaian tentang sesuatu fenomena atau perkara adalah unjuran dari kefahaman dan imaginasi tuntas tentang hakikatnya.

Memang sukar dinafikan bahawa dalam dekad-dekad yang akan datang proses globalisasi akan terus mencorakkan keadaan dunia. Kebanjiran maklumat, simpang-siur pemikiran, nilai budaya, modal antarabangsa yang mengalir dari benua ke benua, kebebasan pengangkutan, perpindahan penduduk dan penghuni dunia akan merubah banyak aspek dalam kehidupan manusia. Oleh kerana itu umat Islam perlu memahami gejala globalisasi ini dengan mendalam dan saksama.

Sila klik sini untuk membaca artikel sepenuhnya.No comments: