Sunday, May 10, 2009

Al-hamdulillah...Saya Seronok

Sebenarnya saya tidak sangka post yang lalu, topik: Zaman kini, lebih awla tidak berpurdah: Dr. Yusuf al-Qaradhawi, akan mendapat perhatian dan tindak balas dari pengunjung blog saya, samada melalui YM, cbox atau ruangan komen.

Saya tidak bersangka demikian kerana sebelum ini semasa saya berada di bumi UIAM, saya telah membuat kajian dan mengumpulkan dalil-dalil serta bermujadalah dengan pensyarah-pensyarah tentang hijab atau bab aurat ini. Kajian tersebut demi mengukuhkan pengetahuan saya dan ingin mendapat banyak dalil samada melaui al-Quran, al-hadis, serta ingin melihat pandangan-pandangan ulamak dan ijtihad mereka dalam mazhab masing-masing, walaupun pada asasnya saya mengetahui bahawa ada sebahagian ulamak mewajibkan wanita berpurdah, dan sebahagian yang lain tidak mengatakan bahawa ianya adalah satu perkara yang wajib.

Jadi, bila saya mengetahui pada asasnya sedemikian, maka saya menganggap kebanyakan dari kalangan kita sebagai seorang pelajar pun memahami begitu juga. Namun, tidak rupanya.

Saya memetik pandangan al-Qaradhawi itu dan menterjemahkan kepada bahasa Melayu untuk tatapan kita bersama dan meneliti apa yang dilontarkan oleh beliau tersebut. Bukanlah bermakna saya tidak suka wanita berpurdah, dan tidak sama sekali saya membenci pakaian ummahatul mukminin.

Namun, kita perlu ingat, fikh Islam itu luas dan kita mempunyai mazhab-mazhab yang banyak berbeza dalam menetapkan hukum pada satu-satu isu. Kita mempunyai ramai ulamak dalam setiap mazhab yang mampu mengupas dan mentafsirkan nas-nas, berdasarkan ijtihad dan kajian masing-masing. Al-hamdulillah, dengan adanya mereka kita mampu menyedut ilmu yang Allah kurniakan kepada mereka dan menilai pandangan mereka demi kehidupan kita yang selamat untuk menuju alam akhirat.

Walau bagaimanapun, al-hamdulillah sekali lagi, saya seronok dengan adanya sedikit perbahasan antara pengunjung blog saya tentang topik tersebut. Saya tersenyum dan gembira dengan keadaan tersebut, kerana dengan itu menjadikan saya dan kawan-kawan yang lain berusaha dan membuka rujukan-rujukan demi menambahkan lagi ilmu kita tentang Islam, ad-deen yang kita sayangi ini. Jazakumullahu khairan kathira.

Perlu diingat juga dalam kita berforum dan bermujadalah ini, hendaklah kita berlapang dada dan cuba mengkaji dan menilai samada hujjah atau dalil yang dilontarkan oleh pihak lawan kita itu betul atau tidak, perlu kita rujuk kepada sumber-sumber yang diberikan itu. Tidak betul jika kita tidak suka dengan pandangan mereka, maka kita terus menyalahkan mereka atau menghina mereka dan menyatakan bahawa pandangan kitalah yang tepat atau pandangan orang yang kita cenderunglah sahaja yang betul.

Akhirnya, insya Allah di 'post' yang seterusnya saya akan kemukakan dalil-dalil tentang topik hijab atau aurat ini demi mengukuhkan lagi topik yang lepas untuk kebaikan kita bersama.3 comments:

bee_nazirah said...

usaha yg baik..sy tggu post dalil2 2...smge semua dpt mengambil n memahami islam dgn lbey mndlm...buka minda dan lapangkn dada..islam is da way of life..=)

Anonymous said...

Salam...

entry yang baik. Thanks.

Cuma mmg kadangkala orang-orang bawah (macam ambe) kurang berlapang dada dengan dengan pandangan-pandangan yang kelihatan janggal (bukan merujuk artikel Syeikh Yusuf Al-Qardhawitersebut).

So adalah lebih baik puan penulis blog aka cik siti comel menulis tentang bagaimana dan setakat mana kita boleh bertasamuh dengan pandangan2 yang dikira janggal oleh orang awam seperti ambe yang kurang ilmu fiqh dan usul.

ps, kalau kurang faham...kita YM ,k.

Abuelharraz said...

Oleh :
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : “Bagaimana hukum wanita menutup muka (purdah) ?”

Jawapan.
Kami tidak mengetahui ada seorangpun daripada shahabat yang mewajibkan hal itu. Tetapi lebih utama dan lebih mulia bagi wanita untuk menutup wajah. Adapun mewajibkan sesuatu wajib berdasarkan hukum yang jelas di dalam syari’at. Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah.

Oleh kerana itu saya telah membuat satu bab khusus di dalam kitab ‘Hijabul Mar’aatul Muslimah’, untuk membantah orang yang menganggap bahawa menutup wajah wanita adalah bid’ah. Saya telah jelaskan bahawa hal ini (menutup wajah) adalah lebih utama bagi wanita.

Hadits Ibnu Abbas menjelaskan bahawa wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam ‘Al-Mushannaf’.

Pendapat kami adalah bahawa hal ini bukanlah hal yang baru. Para ulama dari kalangan ‘As Salafus Shalih’ dan para ahli tafsir seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari dan lain-lain mengatakan bahwa wajah bukan termasuk aurat tetapi menutupnya lebih utama.

Sebahagian daripada mereka berdalil tentang wajibnya menutup wajah bagi wanita dengan kaedah.

“Ertinya : Mencegah kerosakan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan”

Tanggapan saya.
Memang kaeidah ini bukan bid’ah tetapi sesuatu yang berdasarkan syari’at. Sedangkan orang yang pertama menerima syari’at adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian orang-orang yang menerima syari’at ini daripada beliau adalah para shahabat. Para Shahabat tentu sudah memahami kaedah ini, walaupun mereka belum menyusunnya dengan tingkatan ilmu ushul feqh seperti di atas.

Telah kami sebutkan dalam kitab ‘Hijaab Al-Mar’aatul Muslimah’ kisah seorang wanita ‘Khats’amiyyah’ yang dipandang oleh Fadhl bin ‘Abbas ketika Fadhl sedang dibonceng oleh Nabi Shallallahu ‘laihi wa sallam, dan wanita itupun melihat
Fadhl. Diaa adalah seorang yang tampan dan wanita itupun seorang yang cantik. Kecantikan wanita ini tidak mungkin boleh diketahui jika wanita itu menutup wajahnya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika itu memalingkan
wajah Fadhl ke arah lain. Yang demikian ini menunjukkan bahawa wanita tadi membuka wajahnya.

Sebahagian mereka mengatakan bahawa wanita tadi di dalam keadaan berihram, sehingga boleh baginya membuka wajah sedangkan tidak ada tanda-tanda sedikitpun bahawa wanita tadi sedang berihram. Dan saya telah mentarjih (menguatkan) dalam kitab tersebut bahawa wanita itu berada dalam keadaan setelah melempar jamrah, iaitu setelah ‘tahallul’ awal.

Dan seandainya benar wanita tadi memang benar sedang berihram, mengapa Rasulullah tidak menerapkan kaedah di atas, iaitu kaedah mencegah kerosakan .?!

Kemudian kami katakan bahawa pandangan seorang lelaki terhadap wajah wanita, tidak ada bezanya dengan pandangan seorang wanita terhadap wajah lelaki dari segi syari’at dan dari segi tabi’at manusia.

Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

“Ertinya : Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman. ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya” [An-Nuur : 30]

Maksudnya daripada (memandang) wanita.

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.

“Ertinya : Dan katakanlah kepada wanita yang beriman. ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya” [An-Nuur : 31]

Maksudnya iaitu jangan memandang seorang lelaki.

Kedua ayat diatas mengandungi hukum yang sama. Ayat pertama memerintahkan menundukkan pandangan dari wajah wanita dan ayat kedua memerintahkan menundukkan pandangan dari wajah lelaki.

Sebagaimana kita tahu pada ayat kedua tidak memerintahkan seorang lelaki untuk menutup (wajahnya). Demikian pula ayat pertama tidak memerintahkan seorang wanita untuk menutup wajah.

Kedua ayat di atas secara jelas menyatakan bahawa di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ada sesuatu yang biasa terbuka dan boleh dilihat iaitu wajah. Maka Allah, Si Pembuat syari’at dan Yang Maha Bijaksana memerintahkan kepada kedua jenis menusia (lelaki dan perempuan)untuk menundukkan pandangan masing-masing.

Adapun hadits.

“Ertinya : Wanita adalah aurat”

Tidak berlaku secara mutlak. Karena tidak mungkin seseorang boleh menampakkan
auratnya di dalam shalat.[1]

Yang berpendapat bahawa wajah wanita itu aurat adalah minoriti ulama. Sedangkan yang berpendapat bahawa wajah bukan aurat adalah maajoriti ulama (Jumhur).

Hadits diatas, yang berbunyi.

“Ertinya : Wanita adalah aurat, jika dia keluar maka syaithan memperindahkannya”

Tidak boleh diartikan secara mutlak. Ini kerana ada kaedah yang berbunyi :

“Dalil umum yang mengandungi banyak cabang hukum, dimana cabang-cabang hukum itu tidak boleh diamalkan berdasarkan dalil umum tersebut, maka kita tidak boleh berhujah dengan dalil umum tersebut untuk menentukan cabang-cabang hukum tadi”.

Misalnya : Orang-orang yang menganggap bahawa ‘bid’ah-bid’ah’ itu baik adalah berdasarkan dalil yang sifatnya umum. Contoh : Di negeri-negeri Islam seperti Mesir, Syria, Jordan dan lain-lain…. ramai orang yang membaca shalawat
ketika memulai adzan. Mereka melakukan ini berdasarkan dalil yang sangat umum iaitu firman Allah.

“Ertinya : Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” [Al-Ahzaab : 56]

Dan dalil-dalil lain yang menjelaskan keutamaan shalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang merupakan dalil-dalil umum (yang tidak boleh dijadikan hujjah dalam adzan yang memakai shalawat, karena ia memerlukan dalil khusus, wallahu a’lam, -pent-).

Mewajibkan wanita menutup wajah. Berdasarkan hadits : “Wanita adalah aurat”, adalah sama dengan keadaan di atas. Ini kerana wanita (Shahabiyah) ketika melaksanakan shalat mereka umumnya membuka wajah. Demikian pula ketika mereka pulang dari masjid, sebahagian mereka menutupi wajah, dan sebahagian yang lain masih membuka wajah.

Oleh yang demikian hadits diatas (wanita adalah aurat), tidak termasuk wajah dan telapak tangan. Prinsip ini tidak pernah bertentangan dengan praktik orang-orang salaf (para shahabat).